noticia_2014_tallers_pares_nois_adolescents

L’Associació de Mares i Pares de l’escola va organitzar el taller Com ser pares d’un alumne de Batxillerat i no morir en l’intent. A partir d’una constant interacció amb els assistents es va començar destacant la importància de la presència, tot fent un joc de paraules amb pre i essència.
El tema central va ser com gestionar el cicle que es va alimentant a ell mateix a partir dels nostres prejudicis, les accions que se’n deriven i els resultats que s’obtenen. Aquests darrers serveixen per augmentar la convicció en els nostres plantejaments previs. La importància de la comunicació, més enllà del simple intercanvi de paraules, i el fet de saber-nos proposar nous límits varen ser dues de les conclusions més importants.
Com aconseguir-ho? Els ponents, Benet Andújar i Lita Muñoz, no varen donar una resposta perquè cadascú es coneix a ell mateix i als seus fill. Però sí que varen oferir nombrosos elements per a la reflexió i varen presentar noves estratègies per gestionar les relacions dins la família. Cal un canvi de perspectiva.